Alanas Šablinskas

Narių koordinatorius
  • Palaiko ryšį su regioninėmis jaunimo organizacijų tarybomis, nacionalinėmis jaunimo organizacijomis, savivaldybės jaunimo reikalų taryboms, nacionaline jaunimo reikalų koordinatorių asociacija, jaunimo reikalų koordinatoriais savivaldybėse, aktualiais regioninės ir nacionalinės jaunimo politikos klausimais, Jaunimo reikalų departamentu;
  • LiJOT regioninės ir nacionalinės jaunimo politikos plano peržiūra ir vykdymas;
  • Organizuoja regioninių jaunimo organizacijų susitikimus;
  • Organizuoja nacionalinių jaunimo organizacijų susitikimus;
  • Atnaujina, koordinuoja ir užtikrina LiJOT naudų paketo veikimą.

Administratuojami projektai / veiklos: ES Jaunimo dialogas.