Psichologinės sveikatos stiprinimas

Psichologinės sveikatos stiprinimas

Apie tai, kad koronaviruso pandemija gali išprovokuoti psichikos sveikatos krizę, jau perspėjo ir Jungtinės Tautos, raginusios skubiai imtis veiksmų, taip siekiant sumažinti pavojingas pasekmes.

Suprantama, kad ši krizė pirmiausia vertė rūpintis fizine savo ir artimųjų sveikata, tačiau šiuo metu matomas didžiulis pagalbos dėl psichologinės sveikatos poreikis.

COVID –  19 valdymo komitetas sutarė dėl papildomų priemonių psichinei sveikatai užtikrinti. Pranešama, jog bus įdarbinta dar 200 psichologų, visuomenės sveikatos biuruose papildomai įdarbinti psichologai vykdys įrodymais grįstas prevencines programas – streso ir nerimo valdymo, psichikos sveikatos raštingumo veiklas, organizuos įvairių savitarpio pagalbos grupių veiklą, esant būtinybei teiks anonimines konsultacijas, nukreips tolesnės pagalbos, stiprinamos emocinės paramos linijos, taip pat tobulinama specialistų kvalifikacija bei kuriamos mobilios greitojo reagavimo komandos.

Didžiausios nevyriausybinės jaunimo organizacijos, Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos (LiJOT) Prezidentas Lukas Kornelijus Vaičiakas sako: „Džiaugiuosi, kad einama tinkama linkme rodant daugiau dėmesio dėl psichologinės sveikatos, tačiau prireiks dar labai daug darbo, kad problemos būtų išspręstos. Nepamirškime į sprendimų priėmimą pakviesti NVO sektoriaus atstovų, kurie galėtų padėti atstovaudami visuomenės balsą. Žinoma, privalome skirti dėmesį medikams ir mokslininkams, tačiau jokiu būdu negalime pamiršti ir pilietinės visuomenės“.

Lieka pasidžiaugti priimtais sprendimais, nes jie reikšmingai stiprins psichologinę sveikatą Lietuvoje ne tik šiuo metu, tačiau ir ateityje.

Leave a Reply

Your email address will not be published.