Ankstesni projektai
Struktūrinio dialogo stiprinimas regionuose

SDLietuvos jaunimo organizacijų taryba 2008 m. pradėjo rengti projektą „Struktūrinio dialogo stiprinimas regionuose“. Šis projektas buvo tęsiamas ir 2009-2010, 2010-2011 bei 2011-2012 metų periodu.

„Struktūrinio dialogo stiprinimas regionuose 2011-2012“

Siekdami stiprinti ir užtikrinti aktyvų jaunų žmonių dalyvavimą demokratiniuose sprendimų priėmimo procesuose ir įgalinti regionines jaunimo organizacijų tarybas tinkamai atstovauti savo narių interesams bei konstruktyviai dirbti su savivaldybės jaunimo reikalų tarybomis įgyvendinome tęstinį projektą „Struktūrinio dialogo stiprinimas regionuose 2011-2012“. Į projekto įgyvendinimą yra įtraukiamos 8 regioninės jaunimo organizacijų tarybos. Šiuo projektu norima stiprinti regioninių jaunimo organizacijų tarybų ir savivaldybės jaunimo reikalų tarybų darbą.

Projekto metu buvo organizuojami teminiai kompetencijų kėlimo renginiai. Įvyko susitikimai su regioninėmis jaunimo organizacijų tarybomis bei savivaldybių jaunimo reikalų tarybų atstovais. Buvo suorganizuotos veiksmų planavimo sesijos, kurių metu regioninės jaunimo organizacijų tarybos kartu su savo delegatais iš savivaldybės jaunimo reikalų tarybos parengė detalų veiksmų planą kaip kryptingai formuoti ir įgyvendinti regioninę jaunimo politiką savo rajone, tinkamai atstovauti interesams bei įtraukti kuo daugiau jaunų žmonių į jaunimo veiklą. Norint aktyviai įtraukti partnerius į projekto įgyvendinimą buvo organizuojami planavimo bei įvertinimo susitikimai.

Pagrindiniai projekto tikslai:
•    stiprinti regionines jaunimo organizacijų tarybas, suteikiant joms reikalingas kompetencijas bei įgūdžius;
•    skatinti struktūrinį dialogą tarp savivaldybės politikų, administracijos ir institucijų darbuotojų bei jaunimo atstovų;
•    stiprinti regioninių jaunimo organizacijų tarybų darbą kartu su savivaldybės jaunimo reikalų taryba;
•    nuolat teikti naujausia bei aktualiausia informaciją ir konsultuoti partnerius.

Partneriai