Nacionalinė veikla
Projektas „Pokyčiai, su kuriais užaugame“

Projektas „Pokyčiai, su kuriais užaugame“ yra Europos socialinio fondo lėšomis bendrai finansuojamas projektas (projekto numeris – Nr. 12.0.1-CPVA-K-204-01-0003, skirta finansavimo suma – 24315,55 Eur). Projektas finansuosamas pagal priemonę Nr. 12.0.1-CPVA-K-204 „Komunikacija apie ES investicijas“. Projektas finansuojamas vadovaujantis 2014-2020 metų Europos Sąjungos investicijų veiksmų programos 12 prioriteto „Techninė parama, skirta informuoti apie apie veiksmų programą ir ją vertinti“. Projekto pagrindiniai tikslai yra:

Skatinti jaunus žmonės naudotis kokybiško užimtumo priemonėmis ir prisidėti prie Komunikacijos strategijos „Auganti Lietuva" krypties įgyvendinimo;

Skatinti kokybišką jaunų žmonių užimtumą per ES investicijas;

Informuoti jaunus žmones apie ES investicijų teikiamą naudą.

Projekto metu vykdomos komunikacinės veiklos yra skirtos informuoti jaunus žmones apie ES investicijų teikiamą naudą ir raginti juos naudotis skirtingomis ES priemonėmis. 

Liepos 20-22 d. vyksiančiame renginyje LiJOT Vasara'18 visi jauni žmonės yra kviečiami diskutuoti apie skirtingas ES investicijas ir priemones liečiančias temas. 

Norėdami sužinoti daugiau informacijos, pasiūlyti savo idėjas ar prisidėti prie projekto veiklų, galite kreiptis į LiJOT biuro administratorę Gabrielę Dabulskytę el. paštu lijot[eta]lijot.lt arba tel. 852791014.

Partneriai