Nacionalinė veikla
Projektas „Įsitrauk. Mokykis. Keisk“

IMKLietuvos jaunimo organizacijų taryba, siekdama stiprinti jaunimo organizacijas, veikiančias regionuose, įgyvendino projektą „Įsitrauk. Mokykis. Keisk“, kuris užtikrins aktyvų struktūrinį dialogą tarp nevyriausybinių jaunimo organizacijų atstovų ir įvairių savivaldybės institucijų, savivaldybės jaunimo reikalų tarybos, politikų-sprendimų priėmėjų.

Projektas „Įsitrauk. Mokykis. Keisk“ įgyvendinamas siekiant sukurti jaunimui erdvę diskusijoms, aktyviam dalyvavimui, didesniam informacijos apie struktūrinį dialogą ir regioninę jaunimo politiką prieinamumui.

Įgyvendinti projekto tikslus bus pasitelkiamos šios priemonės: kompetencijų kėlimo mokymai skirtinguose Lietuvos regionuose apie interesų atstovavimą, dalyvavimo formas, jaunimo politiką. Mokymu metu suformuotos jaunimo grupės organizuos ir įgyvendins debatus su savivaldybės politikais, kuriuose diskutuos apie aktualiausias problemas ir galimus jų sprendimo būdus vietos savivaldybėje. Po šių debatų jaunimo organizacijų atstovai parengs rekomendacijas dėl kryptingo ir efektyvaus regioninės jaunimo politikos įgyvendinimo savivaldybėje. Šios rekomendacijos bus perduotos savivaldybės jaunimo reikalų tarybai. Pasibaigus projektui bus išleistas ekspertinis metodinis leidinys apie regioninę jaunimo politiką. Tai sudarys sąlygas dalintis gerąja praktika ir pristatyti projektą daugeliui jaunimo organizacijų. Projekto veiklos vyks regionuose, kuriuose jaunimo politika yra pradedama naujai vystyti, naujai atsikuria ją formuojančios ir įgyvendinančios jaunimo struktūros. Tai stiprins jaunų žmonių pilietiškumo jausmą, atkreipiant dėmesį, kad jie yra savo vietovės, Lietuvos ir Europos piliečiai.

Partneriai