Nacionalinė veikla
Projektas „Stiprios jaunimo NVO vietos savivaldai"

IMG 3683

Šio projekto tikslas – užtikrinti JNVO ir savivaldybių bendradarbiavimą sprendimų priėmimo procese vietos lygmeniu, stiprinant JNVO kompetencijas interesų atstovavimo srityje.

Lietuvos Respublikos ir Šveicarijos Konfederacijos bendradarbiavimo programos projektas siekė sumažinti ekonominius ir socialinius skirtumus išsiplėtusioje Europos Sąjungoje.

Projekto metu buvo rengiami mokymai, seminarai, konferencijos, gerosios patirties mainai tarp JNVO.

Po projekto JNVO įgijo kompetencijų tvirčiau bendradarbiauti su savivaldomis, buvo sukurtos ir išplatintos rekomendacijos, gerosios praktikos pavyzdžiai išviešinti visuomenėje.

acquistare cialis in svizzera http://www.ondarock.it/images/news/lib.php?page=acquistare-viagra-o-cialis.

Partneriai