Naujienos
Pranešimas dėl valdybos nario atsistatydinimo
LiJOT žinios2019-03-04

Lietuvos jaunimo organizacijų taryba (LiJOT) praneša jog LiJOT valdybos narys T. Vadvilavičius atsistatydina iš valdybos nario pareigų. 

Pagal LiJOT Įstatų 78 punktą, Valdybos narys turi teisę atsistatydinti iki savo kadencijos pabaigos. Pareiškimą dėl atsistatydinimo Valdybos narys pateikia Prezidentui. Valdybos narys netenka įgaliojimų nuo pareiškimo dėl atsistatydinimo pateikimo Prezidentui dienos arba kitos pareiškime nurodytos datos. Prezidentas privalo per 7 kalendorines dienas nuo pareiškimo gavimo dienos apie tai elektroniniu paštu pranešti Nariams ir paskelbti LiJOT interneto svetainėje, bei pranešti juridinių asmenų registrui.

Prašymą dėl atsistatydinimo rasite čia.

Primame, kad remiantis 79 LiJOT įstatų punktu artimiausioje Asamblėjoje bus renkamas naujas valdybos narys tik tam laikui, kuris buvo likęs atsistatydinusiam valdybos nariui, tai yra vienerių metų kadencijai.

žinauviską.lt naujienos
Kokia yra XXI amžiuje besiformuojanti nauja feminizmo „banga“?Inovacijų savaitė 2020Tarptautinė programa „Moterims moksle“JTBA ekspertų atranka
Partneriai