Kviečiame tapti Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūros mokymo vadovų tinklo nariu
LiJOT žinios2017-01-30

Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūra (toliau – Agentūra), siekdama užtikrinti Europos Sąjungos programos „Erasmus+“ jaunimo srities projektų kokybę, jos žinomumą ir prieinamumą, skelbia atvirą konkursą tapti Agentūros mokymo vadovų tinklo nariu.

Mokymo vadovų tinklo nariu galima tapti sėkmingai praėjus atranką. Šios 2017 m. atrankos metu Agentūra planuoja atsirinkti 3 mokymo vadovus ir 2 mokymo vadovus–stažuotojus* darbui su Europos Sąjungos programos „Erasmus+“ jaunimo srities 1 pagrindinio veiksmo Europos savanorių tarnybos mokymo kursais.

Mokymo vadovai atrenkami 2 metų kadencijai (2017–2018 m.) Stažuotojas bus atrenkamas vienerių metų stažuotės programai, po kurios bus sprendžiama, ar jis gali tapti pilnateisiu mokymo vadovu.

*Stažuotojai. Mokymo vadovai, turintys mažiau mokymo kursų organizavimo ir vedimo patirties, tačiau vedę ne mažiau kaip 3 mokymo kursus, iš kurių bent 2 buvo ne trumpesni nei 3 dienos. Mokymo vadovai, pasirinkę stažuočių programą, pirmus metus būna stažuotojai.

Stažuotė – tai ne tik susipažinimas su mokomųjų renginių specifika, bet ir individualus mokymasis bei darbui reikalingų kompetencijų sričių stiprinimas. Stažuotę sudaro dalyvavimas bent 2–3 skirtingo pobūdžio mokymo kursuose, savarankiškas mokymasis, stažavimosi patirties įvertinimas ir grįžtamasis ryšys. Stažuotė trunka beveik metus – iki artimiausio kasmetinio mokymo vadovų tinklo susitikimo. Sprendimą priima su stažuotoju dirbę mokymo vadovai bei JTBA darbuotojas. Jei yra nuspręsta pasiūlyti stažuotojui tęsti stažavimosi programą, jam siūloma dalyvauti mokymo vadovų atrankoje iš naujo. Stažuotojas negali stažuotis ilgiau nei vienerius metus.

Agentūros mokymo vadovai, kurie dirbs su standartiniais Europos savanorių tarnybos mokymais, darbe turės vadovautis EST mokymų ciklo minimaliais reikalavimais. EST mokymo vadovai dirba EST mokymų cikle: atvykusių EST savanorių seminaruose (angl. on-arrival), vidurio įsivertinimo seminaruose (angl. mid-term), grįžusių EST savanorių susitikimuose, įvairiuose mokymuose EST organizacijoms. Plačiau apie mokymus rasite šiame dokumente (anglų k.) – TEC Guidelines and minimum quality standards.

Kiekvienam mokymo vadovui gali tekti vesti apie 3 mokymus per metus.

Mokymo vadovų veikla:

Ugdomoji veikla, kuri gali apimti vietinių, nacionalinių ar tarptautinių mokymo kursų, seminarų, renginių (toliau – mokymo kursai) planavimą, rengimą, įgyvendinimą ir įvertinimą bei konsultacijas.

Tyrimų, apklausų vykdymą ar ekspertinę, konsultacinę pagalbą tyrimų vykdytojams.

Ataskaitų apie vestus mokymo kursus rengimas ir pateikimas pagal iš anksto sutartą formą, kuri gali kisti priklausomai nuo ugdomosios veiklos pobūdžio.

Agentūros organizuojamų seminarų ir konferencijų ar kito pobūdžio ugdomųjų veiklų koordinavimas.

Metodinės mokomosios medžiagos, naujų mokymo modulių rengimas.

Agentūros darbuotojų, mokymo vadovų ir Programos vartotojų konsultavimas bei dalijimasis informacija ir patirtimi apie mokymus, neformalųjį ugdymą ar kitas programos „Erasmus+“ jaunimo srities svarbias temas.

Domėjimasis kitomis Lietuvos ir Europos mokymo tendencijomis, programomis.

Dalyvavimas mokymo vadovų grupės susitikimuose, inicijuojamuose grupės narių arba Agentūros.

Konsultacijų teikimas dėl Agentūros ugdomųjų veiklų vykdymo (pasitarimai dėl metinių prioritetų, mokymų koncepcijų ir pan.).

Agentūra mokymo vadovams siūlo:

Galimybę gauti reikalingą ir aktualią informaciją, susijusią su Agentūros ugdomosios veiklos strategija, „Erasmus+“ jaunimo srities strategija, metodinę mokomąją medžiagą, susijusią su mokymo informaciniais renginiais, jų temomis, tikslinėmis grupėmis ir pan.

Galimybę kelti kvalifikaciją, gilinti žinias, įgyti naujos patirties mokymo kursų, stažuočių metu Lietuvoje ir užsienyje.

Galimybę dalyvauti ir teikti pasiūlymus Agentūros mokymo strategijai, jos įgyvendinimo priemonėms.

Galimybę dirbti tarptautinėse mokymo vadovų komandose.

Apmokėjimą už darbą renginiuose, remiantis fiksuotais vienos dienos įkainiais: vienos dienos įkainis standartiniams EST mokymo kursams – 120 eurų, vienos dienos įkainis standartiniams EST mokymo kursams, esant didesnei dalyvių grupei (daugiau nei 10 dalyvių vienam mokymo vadovui) – 150 eurų, vienos dienos įkainis nestandartiniams mokymo kursams – 180 eurų, dėl tarptautinių mokymo kursų atlygio derinama kiekvienu atveju individualiai. Apskaičiuojant mokymo kursų trukmę, pasiruošimui ir įvertinimui skiriama viena diena).

Reikalavimai norintiems tapti Agentūros mokymo vadovais:

Būti bent 23 metų amžiaus.

Išmanyti ES programos „Erasmus+“ jaunimo sritį bei su ja susijusias temas, su kuriomis gali tekti dirbti.

Turėti patirties neformaliojo ugdymo srityje.

Turėti patirties su tarpkultūriškumo, savanorystės, Europos savanorių tarnybos temomis.

Labai gerai mokėti anglų kalbą.

Turėti patirties vedant mokymo kursus, seminarus, užsiėmimus jauniems žmonėms, paremtus neformaliojo ugdymo principais.

Išmanyti jaunimo situaciją, būti susipažinus su jaunimo veikla, jos specifika ir problematika Lietuvoje ir Europoje.

Išmanyti darbo su jaunais žmonėmis, jų grupėmis specifiką; būti susipažinus su Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės bei norminiais aktais, reglamentuojančiais darbo su nepilnamečiais specifiką.

Turėti teisę užsiimti mokymo veikla (pagal verslo liudijimą arba individualios veiklos vykdymo pažymą).

Mokėti teikti pirmąją medicinos pagalbą.

Gebėti dirbti su įvairiomis tikslinėmis grupėmis, valdyti neįprastas ir konfliktines situacijas.

Įsipareigojimas dalyvauti metiniuose JTBA mokymo vadovų tinklo susitikimuose
mokymo vadovui: turi būti pravedęs bent 5 mokymus, iš kurių bent 3 būtų ne trumpesni kaip trijų dienų.

Stažuotojui: turi būti pravedęs bent 3 mokymus, iš kurių bent 2 būtų ne trumpesni kaip trijų dienų;
galintis pagrįsti, kokiu būdu įgijo mokymo vadovui reikalingų kompetencijų (kompetencijų sąrašas pateikiamas bendrame dokumente apie šį konkursą);
sąmoningai apsisprendęs būti mokymo vadovu ir suvokiantis šio apsisprendimo atsakomybę.

Atrankos proceso etapai:

Užpildyti kandidato anketą, kurioje įvertintumėte savo kompetencijas, patirtį ir pasirinktumėte, ar norėtumėte pirma pereiti stažuočių programą, ar esate kompetentingas savarankiškai rengti ir vesti mokymus. Kandidatas į mokymo vadovų tinklo narius turi atitikti bendruosius mokymo vadovo reikalavimus. Užpildytą anketą reikia siųsti Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. iki 2017 m. vasario 10 d. Anketą galite rasti čia.

Pokalbiai su pirmą etapą praėjusiais ir atrinktais kandidatais į mokymo vadovų tinklą (kandidatų sąrašas bus paskelbtas iki 2017 m. vasario 15 d.) bus organizuojami 2017 m. vasario 20–28 d.

Galutinį sprendimą dėl priimamų mokymo vadovų priima Atrankos komitetas, kurį sudaro mokymo vadovų tinklo ir Agentūros atstovai.

Naujai atrinktiems tinklo nariams Agentūra rengs įvadinį susitikimą (seminarą), kurio metu mokymo vadovai ir stažuotojai bus supažindinami su Agentūros veikla, tinklo veikla. Atnaujintas mokymo vadovų tinklas pradės dirbti nuo 2017 m. kovo mėnesio vidurio.

Prašome atsiųsti užpildytą kandidato anketą bei gyvenimo aprašymą iki 2017 m. vasario 10 d. el. paštu: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. su laiško tema „Kandidato į JTBA mokymo vadovus dokumentai“. Atrinktų kandidatų sąrašą paskelbsime Agentūros tinklalapyje www.jtba.lt iki 2017 m. kovo 3 d.

Susiję dokumentai:

Kandidato anketa

Mokymo vadovų atsakomybės ir pareigos

Pagrindinės kompetencijos, reikalingos JTBA mokymo vadovui

EVS training and evaluation cycle guidelines and minimum quality standards

Kilus klausimų kreipkitės į Europos savanorių tarnybos projektų koordinatorę Aistę Natkevičiūtę el. paštu Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį..">Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį..

25-eri jaunimo iniciatyvų metai šiandien augina Lietuvą
Kategorija: LiJOT žinios2017-09-19

Šią minutę, kai skaitote straipsnį Lietuvoje vyksta dešimtys skirtingų iniciatyvų, kilusių iš pačių jaunų žmonių. Iniciatyvų, kurios gimė iš noro keisti(s), spręsti problemas, augti ir auginti savo šalį. Šiandien Lietuvoje gyvena daugiau nei 554 000 jaunų žmonių, kurių dauguma jau gimė laisvoje Lietuvoje, kurie noriai aug…

Kvietimas dalyvauti struktūrinio dialogo konferencijoje!
Kategorija: LiJOT žinios2017-09-11

Jauni žmonės ne tik mūsų ateitis, bet ir dabartis. Kiekviena valstybėje nagrinėjama tema nuo švietimo, mobilumo galimybių, darbo rinkos iki apšvietimo miesto gatvėse ar dalyvavimo bendruomenės gyvenime jaunam žmogui yra svarbi. Būtent todėl VI-ajame Struktūrinio dialogo cikle klausiame: „Jaunimas Europoje: kas toliau?“

LiJOT ir JTBA kviečia į prisijungti prie festivalio „Būtent!“
Kategorija: LiJOT žinios2017-09-07

Lietuvos jaunimo organizacijų taryba (LiJOT) bei Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūra (JTBA) jau šį savaitgalį kviečia prisijungti prie diskusijų festivalio „Būtent!“, kuris vyks Birštone rugsėjo 8–9 d. Suvieniję jėgas LiJOT bei JTBA imasi kalbėti apie darbą su jaunimu. „Darbas su jaunimu“ – sąvoka, kuri vis p…

Ar visi jauni žmonės matomi?
Kategorija: LiJOT žinios2017-08-30

Moksleivis, studentas, dirbantysis, mama ar tėtis - visus juos sieja jauno žmogaus apibrėžimas. Jaunais žmonėmis Lietuvoje laikomi tie, kurie patenka į 14-29 metų amžiaus tarpsnį. Akivaizdu, jog šioje amžiaus grupėje esantys asmenys pasižymi skirtingais poreikiais bei lūkesčiais. 2016 m. atlikto Pilietinės galios indekso tyrimo rezultatai parodė, kad jauni ž…

„Jaunimas valdžioje 2017“
Kategorija: LiJOT narių naujienos2017-08-30

Turi idėjų, kaip įveikti šiandien Lietuvai kylančius iššūkius, bet nežinai į ką kreiptis, jog tai būtų įgyvendinta? Domina darbo Seime subtilybės ir idėjos tapimo įstatymu procesas? O gal paprasčiausiai nori susipažinti su tokiais pat aktyviais ir žingeidžiais jaunuoliais iš visos Lietuvos ir kurti valstybės ateitį kartu?

Lietuvos skautija kviečia prisijungti prie skautiškų dainų konkurso
Kategorija: LiJOT narių naujienos2017-08-30

Lietuvos skautija kviečia dalyvauti Lietuvoje veikiančių skautiškų organizacijų organizuojamame Lietuvos mokinių ir jaunimo 2018 metų patriotinių lietuviškų dainų konkurse „Gražių dainelių daug girdėjau“.

Kviečiame dalyvauti tarptautinėje LiJOT konferencijoje „Youth4Cooperation“!
Kategorija: LiJOT žinios2017-08-23

Kviečiame LiJOT organizacijų Narių ir Stebėtojų atstovus registruotis ir dalyvauti atrankoje į Lietuvos–Ukrainos jaunimo mainų tarybos remiamą Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos bei Ukrainos jaunimo organizacijų tarybos konferenciją „Youth4Cooperation“, kuri vyks 2017 m. spalio 15–18 d.Vilniuje!

Kvietimas dalyvauti 4-ajame Afrikos-Europos jaunimo susitikime ir ES-Afrikos Sąjungos „Plug In“ jaunimo iniciatyvoje
Kategorija: Tarptautinės naujienos2017-08-01

Europos išorės veiksmų tarnyba kviečia teikti paraiškas dalyvauti ketvirtajame Afrikos-Europos jaunimo susitikime ir ES-Afrikos Sąjungos „Plug-In“ jaunimo iniciatyvoje. Ketvirtasis Afrikos-Europos jaunimo susitikimas sutrauks daugiau nei 120 jaunų lyderių iš abiejų žemynų bei Afrikos diasporos. Renginys vyks spalio 9-11 d. Dramblio Kaulo Kra…

Kviečiame į Europos regioninę konsultaciją „Youth, Peace & Security“
Kategorija: Tarptautinės naujienos2017-07-26

Rugsėjo 25–27 d. Briuselyje vyks Europos regioninės konsultacijos „Youth, Peace & Security“, kviečiančios dalyvauti 40 aktyvių, entuziastingų jaunų žmonių, besidominčių taikos bei saugumo užtikrinimu Europos Sąjungos, Europos laisvos prekybos asociacijos bei Vakarų Balkanų valstybėse.

Lietuvos liberalus jaunimas kviečia į vasaros festivalį!
Kategorija: LiJOT narių naujienos2017-06-16

Lietuvos liberalus jaunimas kviečia į „Vasaros festivalį: vasarą žuvėdros ne Palangoje!“

AIESEC kviečia į renginį!
Kategorija: LiJOT narių naujienos2017-06-01

Jei bent kartą pamąstei, kad vasara skirta tam, kad ją praleisti naudingai ir įsimintinai, pasižymėk birželio 6-tą dieną ir ateik į AIESEC renginį!

Galimybė pristatyti jaunimo projektą NordMatch 2017 konferencijoje
Kategorija: Tarptautinės naujienos2017-05-22

Žinote novatorišką projektą, įgalinusį jaunus žmones kultūros, sporto ar darbo su jaunimu srityse? NordMatch 2017 konferencija, kuri vyks 2017 m. spalio 26-27 d. Helsinkyje, kviečia pristatyti jį tarptautinėje erdvėje!

Kvietimas dalyvauti „Young European Council 2017“ konferencijoje
Kategorija: Tarptautinės naujienos2017-05-17

Young European Leadership organizacija rengia kasmetinę konferenciją „Young European Council 2017“, kuri vyks 2017 m. spalio 15-19 d. Briuselyje. Kviečiame dalyvauti!

„Sėkmės mokykla“ kviečia į renginius Kaune ir Klaipėdoje
Kategorija: LiJOT narių naujienos2017-05-17

Neformalaus ugdymo organizacija „Sėkmės mokykla“ kviečia į moksleiviams skirtus renginius Kaune ir Klaipėdoje!

Ukrainos jaunimo politikos ekspertų vizitas Starsbūre
Kategorija: Tarptautinės naujienos2016-12-20

Lapkričio pabaigoje vyko Ukrainos jaunimo politikos ekspertų vizitas Starsbūre, kur Europos Tarybos Jaunimo patariamosios tarybos narys Karolis Žemaitis turėjo galimybę pristatyti LiJOT ir kitų Europos jaunimo organizacijų veiklą Ukrainos jaunimo ir valdžios atstovams.

žinauviską.lt naujienos
Mėgsti rašyti? Laimėk kelionę į bet kurį pasaulio kraštą„Sėkmės mokykla“ kviečia į nemokamą renginįJei daryčiau kitaip, gyventi būtų nubodu„Camargo Core“ – galimybės akademikams, kūrėjams, menininkams
Partneriai